Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adventurous
adventurous
[əd'vent∫ərəs]
Cách viết khác:
venturous
['vent∫ərəs]
tính từ
thích phiêu lưu, thích mạo hiểm, phiêu lưu, mạo hiểm


/əd'ventʃərəs/ (venturous) /'ventʃərəs/

tính từ
thích phiêu lưu, thích mạo hiểm, phiêu lưu, mạo hiểm
liều lĩnh

Related search result for "adventurous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.