Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adust
adust
[ə'dʌst]
tính từ
cháy khô, khô nứt ra (vì ánh mặt trời...)
buồn bã, u sầu, rầu rĩ (tính tình)


/ə'dʌst/

tính từ
cháy khô, khô nứt ra (vì ánh mặt trời...)
buồn bã, u sầu, rầu rĩ (tính tình)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "adust"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.