Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adopter
adopter
[ə'dɔptə]
danh từ
người nhận nuôi


/ə'dɔptə/

danh từ
người nhận nuôi

Related search result for "adopter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.