Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adoptable
adoptable
[ə'dɔptəbl]
tính từ
có thể nhận làm con nuôi
có thể theo được, có thể làm theo
có thể chấp nhận được, có thể thông qua được
an adoptable bill
một dự luật có thể thông qua được


/ə'dɔptəbl/

tính từ
có thể nhận làm con nuôi; có thể nhận làm bố mẹ nuôi
có thể theo được, có thể làm theo
có thể chọn được
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có thể chấp nhận và thực hiện

Related search result for "adoptable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.