Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
admeasurement
admeasurement
[æd'meʒəmənt]
danh từ
sự quy định từng phần, sự chia phần


/æd'meʤəmənt/

danh từ
sự quy định từng phần, sự chia phần


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.