Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
admass
admass
['ædməs]
danh từ
quần chúng dễ bị thủ đoạn quảng cáo ảnh hưởng


/'ædməs/

danh từ
quần chúng dễ bị thủ đoạn quảng cáo ảnh hưởng

Related search result for "admass"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.