Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adjustable
adjustable
[ə'dʒʌstəbl]
tính từ
có thể điều chỉnh được
có thể làm cho thích hợp
có thể hoà giải được, có thể giàn xếp được (mối bất hoà, cuộc phân tranh...)(Tech) điều chỉnh được


(máy tính) điều chỉnh được

/ə'dʤʌstəbl/

tính từ
có thể điều chỉnh được
có thể làm cho thích hợp
có thể hoà giải được, có thể giàn xếp được (mối bất hoà, cuộc phân tranh...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.