Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acrimonious
acrimonious
[,ækri'mounjəs]
tính từ
chua cay, gay gắt (lời nói, thái độ)


/,ækri'mounjəs/

tính từ
chua cay, gay gắt (lời nói, thái độ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.