Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acoustician




acoustician
[,æku:s'ti∫n]
danh từ
nhà âm học


/,æku:s'tiʃn/

danh từ
nhà âm học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.