Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acme
acme
['ækmi]
danh từ
tột đỉnh, đỉnh cao nhất
acme of perfection
đỉnh cao nhất của sự hoàn mỹ
(y học) thời kỳ nguy kịch nhất (của bệnh)


/'ækmi/

danh từ
tột đỉnh, đỉnh cao nhất
acme of perfection đỉnh cao nhất của sự hoàn mỹ
(y học) thời kỳ nguy kịch nhất (của bệnh)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "acme"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.