Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acidic
acidic
['æsidik]
tính từ
có tính chất axit


/'æsidik/

tính từ
có tính chất axit

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "acidic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.