Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accountant

accountant
[ə'kauntənt]
danh từ
nhân viên kế toán, người giữ sổ sách kế toán
chief accountant
kế toán trưởng
(pháp lý) người có trách nhiệm báo cáo về sổ sách kế toán; người bị can về một vụ tiền nong kế toán


/ə'kauntənt/

danh từ
nhân viên kế toán, người giữ sổ sách kế toán
(pháp lý) người có trách nhiệm báo cáo về sổ sách kế toán; người bị can về một vụ tiền nong kế toán

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "accountant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.