Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absorptivity
absorptivity
[,æbsɔ:p'tiviti]
danh từ
khả năng hút thu(Tech) độ hấp thu; tính hấp thu

/,æbsɔ:p'tiviti/

danh từ
khả năng hút thu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.