Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absorptive
absorptive
[əb'sɔ:ptiv]
tính từ
hút thu
absorptive power
khả năng hút thu


/əb'sɔ:ptiv/

tính từ
hút thu
absorptive power khả năng hút thu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.