Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absorption
absorption
[əb'sɔ:p∫n]
danh từ
sự hút, sự hút thu
sự say mê, miệt mài, sự mê mải(Tech) hấp thu; đệm; làm nhụt (d)


sự hấp thu, sự thu hút

/əb'sɔ:pʃn/

danh từ
sự hút, sự hút thu
sự say mê, miệt mài, sự mê mải

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "absorption"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.