Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absorber
absorber
[əb'sɔ:bə]
danh từ
(kỹ thuật) thiết bị hút thu
cái giảm xóc (ô tô)(Tech) bộ hấp thu; bộ đệm

/əb'sɔ:bə/

danh từ
(kỹ thuật) thiết bị hút thu
cái giảm xóc (ô tô)

Related search result for "absorber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.