Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absorbability
absorbability
[əb,sɔ:bə'biliti]
danh từ
khả năng hút thu


/əb,sɔ:bə'biliti/

danh từ
khả năng hút thu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.