Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abscissae


/æb'sisə/

danh từ, số nhiều abscissae
(như) absciss

Related search result for "abscissae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.