Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
above-ground
above-ground
[ə'bʌv,graund]
tính từ
ở trên mặt đất
còn sống trên đời
phó từ
ở trên mặt đất
lúc còn sống ở trên đời


/ə'bʌv,graund/

tính từ
ở trên mặt đất
còn sống trên đời

phó từ
ở trên mặt đất
lúc còn sống ở trên đời

Related search result for "above-ground"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.