Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abounding
abounding
[ə'baundiη]
tính từ
nhiều, phong phú, thừa thãi


/ə'baundiɳ/

tính từ
nhiều, phong phú, thừa thãi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.