Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abominate

abominate
[ə'bɔmineit]
ngoại động từ
ghê tởm; ghét cay ghét đắng
(thông tục) không ưa, ghét mặt


/ə'bɔmineit/

ngoại động từ
ghê tởm; ghét cay ghét đắng
(thông tục) không ưa, ghét mặt

tính từ
(thơ ca) ghê tởm, kinh tởm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.