Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abolishable
abolishable
[ə'bɔli∫əbl]
tính từ
có thể thủ tiêu, có thể bãi bỏ, có thể huỷ bỏ


/ə'bɔliʃəbl/

tính từ
có thể thủ tiêu, có thể bãi bỏ, có thể huỷ bỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.