Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abjectness
abjectness
['æbdʒektnis]
danh từ
sự hèn hạ, sự thấp hèn, sự đê tiện, sự đáng khinh
sự khốn khổ, sự khốn nạn


/'æbdʤektnis/

danh từ
sự hèn hạ, sự thấp hèn, sự đê tiện, sự đáng khinh
sự khốn khổ, sự khốn nạn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.