Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abattoir

abattoir
['æbətwɑ:]
danh từ
lò mổ, lò sát sinh


/'æbətwɑ:/

danh từ
lò mổ, lò sát sinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "abattoir"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.