Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abask
abask
[ə'bɑ:sk]
phó từ
(thơ ca) dưới ánh nắng, dưới ánh mặt trời, trong ánh lửa ấm


/ə'bɑ:sk/

phó từ
(thơ ca) dưới ánh nắng, dưới ánh mặt trời, trong ánh lửa ấm

Related search result for "abask"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.