Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
a-power
a-power
['ei'pauə]
danh từ
năng lượng nguyên tử
cường quốc nguyên tử


/'ei'pauə/

danh từ
năng lượng nguyên tử
cường quốc nguyên tử

Related search result for "a-power"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.