Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
a-plenty
a-plenty
[ə'plenti]
phó từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhiều, dồi dào, phong phú


/ə'plenti/

phó từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhiều, dồi dào, phong phú

Related search result for "a-plenty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.