Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
usaf
(viết tắt)
không lực Mỹ (United States of America)usaf
[,ju:es ei'ef]
viết tắt
không lực Mỹ (United States of America)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.