Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
state department
state+department
['steitdi'pɑ:tmənt]
danh từ
(the State Department) bộ ngoại giao Mỹ


/'steitdi'pɑ:tmənt/

danh từ
bộ ngoại giao Mỹ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "state department"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.