Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
piston

piston
['pistən]
danh từ
(kỹ thuật) Pít-tông
van đẩy (van trượt trong kèn trôm-pét, các loại kèn đồng khác)(kỹ thuật) pittông

/'pistən/

danh từ
(kỹ thuật) Pittông

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "piston"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.