Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
Nhã ýthoughtful idea, thoughtfulness, amiability
    Có nhã ý gửi hoa mừng sinh nhật To be thoughful enough to send (someone) flowers for his brithday


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.