Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Massachusetts

Massachusetts


Massachusetts

Massachusetts is a state in the northeastern United States of America. Its capital is Boston. In 1620, the Pilgrims landed in what is now Massachusetts.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.