Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hun
hun
[Hʌn]
danh từ
(sử học) rợ Hung
(nghĩa bóng) kẻ dã man, kẻ phá hoại
(nghĩa xấu) người Đức, người Phổ


/Hʌn/

danh từ
(sử học) rợ Hung
(nghĩa bóng) kẻ dã man, kẻ phá hoại
(nghĩa xấu) người Đức, người Phổ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hun"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.