Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Holy Writ
Holy+Writ
['houli'rit]
danh từ
(tôn giáo) Kinh ThánhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.