Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grey friar
grey+friar
['grei'fraiə]
danh từ
thầy dòng áo nâu (dòng Fran-xit)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.