Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frs
(viết tắt)
thành viên của Hội Hoàng gia (Fellow of the Royal Society)frs
[,ef ɑ:r 'es]
viết tắt
thành viên của Hội Hoàng gia (Fellow of the Royal Society)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.