Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Confederate States
Confederate+States
thành ngữ confederate
Confederate States
các bang ly khai với Hoa Kỳ để gây ra cuộc nội chiến những năm 1860Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.