Recent Searchs...
selector switch barrenness brute force and ignorance atari st x consortium chandler target range bánh chưng gambling ofay epacris impressa gieo vần false positron emission tomography scanner hardware description language borsch sparid raster blaster coyote bush iodisme dâng plumbic indéformable adrenal gland imitable suprarenal gland caporalisme pelobatidae quack cabbalistic crabwise tuple calculus diablement pythium debaryanum glazer hibiscus farragei such relational language hyphenate máy giặt manna thành ngữ black africa photinia arbutifolia calamite auto bra imp estivate hyssopus officinalis rice paddy remainder
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.