Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
verb
to depend on

[ỷ]
to count on...
Đừng ỷ vào cái đó quá!
Don't count on it too much!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.