Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ổn thỏaSatisfactory to all, to everyone's liking, satisfactorily composed
    Chuyện cải nhau đã dàn xếp ổn thỏa The quarrel has been composed satisfactorily (to everyone's liking)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.