Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ương ngạnhadj
stubborn; seft-willed

[ương ngạnh]
self-willed; restive; recalcitrant; wayward; unrulyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.