Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đuốcnoun
the torch

[đuốc]
torch
Lễ rước đuốc
Torchlight procession
Người rước đuốc
Torch-bearer
Tụ họp dưới ánh đuốc
To gather by torchlight
Tiếp đuốc
To take up the torch
Một khu vườn lập loè ánh đuốc
A torchlit gardenGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.