Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đinhverb
to nail

[đinh]
động từ
to nail
danh từ
[Đinh] name of Vietnam's first dynasty (968 - 979) free of Chinese dominationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.