Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đi tơ


[đi tơ]
to mate (a sow)
Cho con lợn cái đi tơ
To mate a sowMate (a sow)
Cho con lợn cái đi tơ To mate a sow


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.