Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đụng độ


[đụng độ]
clash; encounter; confrontation; skirmish
Quân đội hai bên đụng độ ở biên giới
There was a clash between the two sides' troops on the border
Họ vẫn đụng độ với nhau trên đồi
They are still skirmishing in the hillsClash
Quân đội hai bên đụng độ ở biên giới There was a clash between the teo sides' troop on the fronties


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.