Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đổ bộ


[đổ bộ]
to land
Quân đồng minh đổ bộ lên Noóc-măng-đi
The allied troops landed in NormandyLand
Quân đồng minh đổ bộ ở Noóc-ma(ng-ddi The allied troops landed in Normandy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.