Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đồ tồi


[đồ tồi]
(nghĩa xấu) Silly thing; good- for -nothing.(nghĩa xấu) Silly thing; good- for -nothing


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.