Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đồ án


[đồ án]
plan; design
Đồ án trang trí hàng mỹ nghệ
Designs for decorating handicraft productsPlan, desig
Đồ án trang trí hàng mỹ nghệ Designs for decorating handicrafts products


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.