Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đỏ đen


[đỏ đen]
Gambling.
Say mê cuộc đỏ đen
To be very fond of gambling.Gambling
Say mê cuộc đỏ đen To be very fond of gambling


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.