Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đầy cữ


[đầy cữ]
Having spent one's period of abstinence(người đàn bà sau khi đẻ)
Seven full days old (con trai); nine full days old (con gái)Having spent one's period of abstinence(người đàn bà sau khi dde?)
Seven full days old (con trai); nine full days old (con gái)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.